Ledarskap antar många dimensioner och har många betydelser.
Att organisera allt kulturdrivet är nyckeln till framgång. Alla pratar om kultur, alla säger att de vill ha kultur och alla tar ledningen först. Du kan också besöka Jörgen Wetterberg, för att läsa mer information.

Men varför är kultur viktigt? “Kultur handlar om att lyssna, inspirera, stödja och visa ledarskap”, säger Jérôme Taillard, finanschef på Babson College. Det är ett gemensamt mål, säger han.

Kultur, särskilt industrikultur, efterfrågas alltmer på grund av kritisk och global konkurrens som tvingar företagsledare att söka idéer, lösa problem och använda mänskliga resurser för att uppnå gemensamma mål.

“Kultur spelar roll. Det är viktigare idag, säger Babson Marketing Professor och F.W., sa Raj Sisodia, professor vid Olin Global Business Chair. Modern kultur måste baseras på syfte, inspiration, reflektion och medkänsla.

Vad menar du med kultur?
Kulturer finns i många former och sammanhang för att hjälpa dig att förstå och identifiera kulturer för dig själv, inklusive kulturell förändring, missionsarbete och att vara företagsledare. säger organisatorisk beteendeexpert Scott Taylor, chef för det nya Arthur M. Blank Grants for Leadership-programmet vid Babson Colleges Arthur M. Blank School for Entrepreneurial Leadership. “Jag hänvisar egentligen inte till en ledare om han inte är i en auktoritetsposition,” sa Taylor. Istället fokuserar den på stabiliteten i reaktionstiden och hur den uppstår. Han sa att ledare verkligen utövar makt och auktoritet eftersom de har verkligt stöd från sin frivilliga personal.

Nyckeln till inverkan och fördelar för följaren är riktningen för målet och hur ledaren strävar efter det. Enligt Marjorie N. hjälper detta till att skilja mellan kulturer. Feld, Babson professor i historia.

Feld sa, “God kultur definieras av exemplet moral och inkludering. “Eftersom moralen är stark måste ledare vara öppna för alla aspekter av utbildning.” Sådana möjligheter kan vara när man hanterar folkhälsofrågor eller att hjälpa elever som behöver vara annorlunda. En bra ledare, sa han, främjar och främjar rättvisa och förblir på det sättet genom svårigheter.

Varför ledarskap är viktigt
Kultur kan finnas, men det är inte nödvändigt. Ledarskap kan läras genom att utveckla en kultur där ledarskapsförmåga utvecklas, utvecklas och utvecklas genom rigorös utbildning och praktik. Dessa färdigheter kan hjälpa till att förklara varför kultur är viktig.

“Kultur förknippas ofta med högsta ledningen, men kultur kan hända var som helst.” arbeta mot ett större eller bättre mål. ”

Att förstå företagskulturen och respektera de nödvändiga ledarskapsförmågan är avgörande för att vara företagsledare, och rekommendationerna kan hjälpa dig att identifiera, lösa och lösa svåra problem.

Jay Rao, Babsons COO, sa: “Varje företagsledare utmärker sig på problemlösning.” Han sa att företagsledare är bra riskhanterare, bra på att planera för händelser och planera för incidenter och problem. “I tider av kris och extern turbulens ger företagsledare öar av tillit och fred till sina anställda och/eller allmänheten.”

Hur man lär ut kultur
Kultur kan ses på många sätt. Men det bästa sättet att uttrycka kultur är att fokusera på rätt lösningar, säger professor Nan Langowitz, professor i nationalekonomi vid Babson.

“Vi hör ofta råden “följ exemplet”, men det är viktigt att fråga vad exemplet är, säger Langowitz. “I dagens medievärld handlar “small brand”-kulturen om att hitta rätt lösningar som skapar värde för affärer och relationer. Jo, man måste fokusera på designen. Nyckeln är lösningen, inte ledaren.

Han sa att “den sanna symbolen för ledarskap är förmågan hos en organisation eller ett team att fungera bra även när ledaren har gått vidare”, sa han. ”Om satsningen på människor och gruppmål förverkligas måste den planeras för att uppnås. I organisationer är dessa färdigheter och metoder inneboende i kulturen. Politik är bra, men ledare måste skapa och främja bra väder. ”

Varför är kultur viktigt?
Enligt Taillard går det inte att göra något med reglerna för kultur och ledarskap. Slutligen hjälper det att svara på frågan “Varför är kultur viktigt?” »

“Med bra ledarskap kan du skapa en vision och motivera människor att göra det till verklighet,” sa Taillard. “Ledare kan ge alla i en organisation möjlighet att göra sitt bästa. Humankapital är skillnaden i den affärserfarenhet vi lever i. Därför bör ledarskap uppskattas, uppmuntras och i slutändan behålla så många färdigheter som möjligt.

“Om du kan inspirera människor och skapa fantastiska evenemang kan du få ut det mesta av människor och uppnå fantastiska saker.”

Categories: Miscellaneous